ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยคอนโดฯชายทะเลยังมีซัพพลายมาก

  • วันที่ 03 ก.ค. 2558 เวลา 14:50 น.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยคอนโดฯชายทะเลยังมีซัพพลายมาก

ศูนย์ข้อมูลฯ ฉายภาพอสังหาฯ เมืองชายทะเล ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต สงขลา ซัพพลายยังเยอะ ดูดซับช้า

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดสัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย เมืองชายทะเล ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม ถนนอโศก กรุงเทพฯ โดยนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นข้อมูลจากโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

เริ่มด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน และอำเภอเมือง) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 10,200 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 3,800 หน่วย อาคารชุดประมาณ 6,200 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 200 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 62 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,800 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 18,000 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,700 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 7,800 ล้านบาท

ผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรเหล่านี้เป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น แบ่งตามพื้นที่ โครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอหัวหิน 60 โครงการ 3,400 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,300 หน่วย และอยู่ในอำเภอเมือง 2 โครงการ 420 หน่วย เหลือขายประมาณ 340 หน่วยขณะที่หากแบ่งตามประเภท พบว่า บ้านเดี่ยว 66% ทาวน์เฮ้าส์ 17% และบ้านแฝด 12% ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย และสำหรับบ้านเดี่ยวนั้น มากถึง 83% เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในขณะที่ 66% ของทาวน์เฮ้าส์ทั้งหมดเป็นทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-7.5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1-2 ล้านบาท

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่า หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ 49% อยู่ในระหว่างก่อสร้าง 34% ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมี 17% ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 140 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 28 โครงการ ทั้งหมดอยู่ในอำเภอหัวหิน มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 6,200 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 28,900 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 2,000 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 9,300 ล้านบาท เป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 27 โครงการ

ผู้ประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 36% ของจำนวนโครงการทั้งหมด ส่วนสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 48 เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 25% เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ 27% เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 550 หน่วย

ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า มีโครงการบ้านพักตากอากาศ 4 โครงการ รวมประมาณ 200 หน่วย อยู่ในอำเภอหัวหินทั้งหมด และทั้งหมดเป็นบ้านเดี่ยว

จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอชะอำ และอำเภอเมือง) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 15,800 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 2,650 หน่วย อาคารชุดประมาณ 13,100 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 65 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 36 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 2,650 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 11,200 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,100 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 4,200 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 6% ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ 8% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ โครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอชะอำ 23 โครงการ 1,400 หน่วย เหลือขายประมาณ 600 หน่วย และอยู่ในอำเภอเมือง 13 โครงการ 1,250 หน่วย เหลือขายประมาณ 550 หน่วย

แบ่งตามประเภท พบว่า  เป็นบ้านเดี่ยว 72% เป็นทาวน์เฮ้าส์ 14%  ที่เหลือเป็นบ้านแฝด อาคารพาณิชย์พักอาศัย และที่ดินเปล่า โดย 91% ของบ้านเดี่ยวทั้งหมดเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และ 98% ของทาวน์เฮ้าส์ทั้งหมดเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และที่เหลือเป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น โดยบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5-3 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์มีตั้งแต่ระดับราคา 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่า 49% เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 41% เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมี 10% ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 80 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 22 โครงการ อยู่ในอำเภอชะอำ 20 โครงการ และอยู่ในอำเภอเมือง 2 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 13,100 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 49,700 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 2,900 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 11,600 ล้านบาท โดยโครงการอาคารชุดในจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 18 โครงการ

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 32% ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ 22% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามีเพียง 16% ที่เป็นหน่วยก่อสร้างเสร็จแล้ว และมากถึง 81% เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยอีก 4% เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 500 หน่วย

ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า มีโครงการบ้านพักตากอากาศ 4 โครงการ รวมประมาณ 65 หน่วย อยู่ในอำเภอชะอำทั้งหมด และทั้งหมดเป็นบ้านเดี่ยว

จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 35,500 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 14,700 หน่วย อาคารชุดประมาณ 19,700 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 1,100 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 96 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 14,700 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 61,900 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,600 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 16,700 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 21% ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ 19% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ พบว่า โครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต 46 โครงการ 7,400 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,400 หน่วย อยู่ในอำเภอถลาง 32 โครงการ 5,100 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,500 หน่วย และอยู่ในอำเภอกะทู้ 18 โครงการ 2,300 หน่วย เหลือขายประมาณ 700 หน่วย โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีโครงการบ้านจัดสรรและหน่วยบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นในอำเภอถลางและอำเภอกระทู้

แบ่งตามประเภท พบว่า เป็นบ้านเดี่ยว 31% เป็นบ้านแฝด 30% ขณะที่ทาวน์เฮ้าส์ 27% ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัยและที่ดินเปล่าในโครงการ โดยหน่วยบ้านแฝดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าทาวน์เฮ้าส์ และสำหรับบ้านเดี่ยวนั้น 52% เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในขณะที่บ้านแฝด 53% เป็นบ้านแฝดชั้นเดียว  และทาวน์เฮ้าส์ 21% เป็นทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ทั้งนี้ แทบไม่มีหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการที่มีราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทเลย

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่า 61% เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 36% อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียง 3% ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 800 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 98 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 19,700 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 71,600 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 5,500 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 23,200 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 11% ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ 22% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด แบ่งตามพื้นที่ พบว่าจากอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต 54 โครงการ 12,200 หน่วย  ในอำเภอกะทู้ 26 โครงการ 4,700 หน่วย และอำเภอถลาง 18 โครงการ 2,800 หน่วย และจาก 98 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้นอยู่ 92 โครงการ

สำหรับหน่วยห้องชุดเหลือขายประมาณ 5,500 หน่วยนั้น อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 3,300 หน่วย อยู่ในอำเภอกะทู้ประมาณ 1,100 หน่วย และอยู่ในอำเภอถลางประมาณ 1,100 หน่วย

ขณะที่สถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่า 37% เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 50% อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ 13% เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 1,200 หน่วย

ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า นับเฉพาะโครงการแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีราคา 15 ล้านบาทขึ้นไปเกินกว่า 50% ของหน่วยในผัง และโครงการมีหน่วยเหลือขายอย่างน้อย 1 หน่วย พบว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีโครงการบ้านพักตากอากาศมากถึง 55 โครงการ รวมประมาณ 1,100 หน่วย อยู่ในอำเภอถลาง 29 โครงการ รวมประมาณ 600 หน่วย ในอำเภอเมืองภูเก็ต 17 โครงการ รวมประมาณ 400 หน่วย และในอำเภอกะทู้ 9 โครงการ รวมประมาณ 100 หน่วย โดย 81% เป็นบ้านเดี่ยว ที่เหลือเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์เฮ้าส์

จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมดนี้ 73% เป็นหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 25% เป็นหน่วยที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง และเพียง 2% เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 140 หน่วย

จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอสะเดา) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 13,700 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 8,400 หน่วย และหน่วยห้องชุดประมาณ 5,300 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขายมากถึง 130 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันเพียงประมาณ 8,400 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 37,000 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,300 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 14,400 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดสงขลาเพียง 2% ของจำนวนโครงการทั้งหมด และเพียง 4% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ พบว่าโครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอหาดใหญ่มากถึง 111 โครงการ 6,300 หน่วย เหลือขายประมาณ 2,300 หน่วย อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา 13 โครงการ 1,400 หน่วย เหลือขายประมาณ 600 หน่วย และอยู่ในอำเภอสะเดา 6 โครงการ 700 หน่วย เหลือขายประมาณ 450 หน่วย

แบ่งตามประเภท พบว่า บ้านเดี่ยว 42% ทาวน์เฮ้าส์ 31% อาคารพาณิชย์พักอาศัย 15% ที่เหลือเป็นบ้านแฝดและที่ดินเปล่าในโครงการ โดยบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-7.5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการที่มีราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทมีน้อยมาก

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่า 48% เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 42% เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียง 10% ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 400 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 23 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,300 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 12,100 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,700 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 3,900 ล้านบาทผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดสงขลาประมาณ 9% ของจำนวนโครงการทั้งหมด แต่มีส่วนแบ่งมากถึง 34% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ พบว่าจากอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ 22 โครงการ 5,200 หน่วย  และในอำเภอเมืองสงขลาเพียงโครงการเดียว ประมาณ 80 หน่วย และจาก 23 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้นอยู่ 18 โครงการ และสูง 30 ชั้นขึ้นไป 2 โครงการ

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามีเพียง 5% ที่เป็นหน่วยก่อสร้างเสร็จแล้ว และมากถึง 79% เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กับอีก 16% เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 100 หน่วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ