แสนสิริผุดกองทุนระดมทุน1.9พันล.

วันที่ 12 มี.ค. 2557 เวลา 12:38 น.
แสนสิริผุดกองทุนระดมทุน1.9พันล.
SIRI ผุดกองทุนอสังหาฯ ระดม 1,900 ล้านบาท คืนหนี้ เสริมสภาพคล่อง ทำใจปีนี้โตน้อยกว่าปีก่อน

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท ปภานัน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SIRI จำหน่ายทรัพย์สินอันได้แก่ อาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ซึ่งกองทุนรวมดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,900 ล้านบาท

การจัดตั้งกองทุนครั้งนี้บริษัทจะนำเงินมาชำระหนี้คืนเพื่อลดหนี้และเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งกองทุนจะทำให้ SIRI ได้รับผลดีแน่นอน แต่ยังไม่สามารถที่จะพูดรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายวันจักร์ กล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีที่บริษัทจะเติบโตลดลงจากปี 2556 หลังจากปัญหาการเมืองยังคงยืดเยื้อ ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อและบริษัทเองก็ได้ชะลอการเปิดโครงการใหม่ๆ แต่บริษัทก็ยังมีสินค้าในมือพร้อมโอน 2 หมื่นล้านบาท ที่จะสามารถสร้างรายได้ในช่วง 3 ปีนี้ แม้ยังไม่มีการเปิดโครงการใหม่ๆ และยังมีบ้านและคอนโดในสต๊อกที่พร้อมขายกว่า 6,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส (ASP) ออกบทวิเคราะห์ว่า SIRI ซื้ออาคารสิริภิญโญมาเมื่อปี 2553 มูลค่าราว 540 ล้านบาท และปัจจุบันมีอัตราการเช่าที่ 88% คิดเป็นรายได้ค่าเช่า 60-70 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการจัดตั้งกองทุนจะทำให้ SIRI บันทึกกำไรจากการขายอาคารเข้ามาในไตรมาสแรกนี้และเงินที่ได้มาประมาณ 1,900 ล้านบาท จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดหนี้สินจากปัจจุบัน SIRI มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 3.47 หมื่นล้านบาท และ Net Gearing 1.91 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย

ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) คาดว่า SIRI จะมีกำไรพิเศษเข้ามาจากการขายอาคารเข้ากองทุน 20-30% ของมูลค่าที่คาดว่าจะได้ 1,900 ล้านบาท ก็จะมีกำไรหลังภาษีที่ประมาณ 304-456 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 13-20% เทียบกับประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ที่ 2,285 ล้านบาท