อสังหาไม่หวั่นฟองสบู่เปิดใหม่อีก21โครงการ

วันที่ 21 มี.ค. 2556 เวลา 13:36 น.
อสังหาไม่หวั่นฟองสบู่เปิดใหม่อีก21โครงการ
เดือนกุมภาพันธ์มีอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่อีก 21 โครงการ มูลค่ากว่า 2.8 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ 82% เป็นคอนโดมิเนียม

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยถึงภาพรวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเขตรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ทั้งหมด 21 โครงการ ซึ่งมากกว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมา 4 โครงการ แต่มีจำนวนหน่วยขาย และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว  เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด 21 โครงการ ในจำนวนนี้มี 1 โครงการที่พัฒนาทั้งที่อยู่อาศัยและโฮมออฟฟิศ ในโครงการเดียวกัน

โดยรวมในเดือนนี้มีหน่วยขายทั้งหมด 8,857 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,439 หน่วย (เดือนมกราคม 2555 มีจำนวน 4,418 หน่วย) เนื่องจากเป็นโครงการค่อนข้างขนาดใหญ่ เฉลี่ยต่อโครงการประมาณ  421 หน่วยขึ้นไป ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุดเหมือนเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 8,383 หน่วย (94.6%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 384 หน่วย (4.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 48 หน่วย (0.5%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

หากพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการเกิดใหม่ในเดือนนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 28,013 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 16,637 ล้านบาท (เดือนมกราคม 2556 มีมูลค่า 11,376 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 146% ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คืออาคารชุด 22,889 ล้านบาท (82%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว  4,529 ล้านบาท (16%) ส่วนอันดับ 3 คือ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 420 ล้านบาท (2%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ระดับราคาของที่อยู่อาศัยในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา 10-20 ล้านบาท ส่วนอาคารชุดจะเน้นที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท เป็นสำคัญ

ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ สำหรับบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่ในบริเวณถนนศรีนครินทร์ ถนนเสรีไทย ถนนวงแหวนตะวันออก เป็นต้น และทาวน์เฮ้าส์มีเพียงโครงการเดียว ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ส่วนอาคารชุดส่วนใหญ่จะเปิดขายในเขตกรุงเทพเขตชั้นใน และชั้นกลาง ตามแนวรถไฟฟ้า และส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการเปิดบริเวณพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาด้วย เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา เป็นต้น

เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้  จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง และบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง