ผุดบ้านถูกเกาะรถไฟฟ้า

วันที่ 09 ต.ค. 2555 เวลา 11:41 น.
ผุดบ้านถูกเกาะรถไฟฟ้า
การเคหะฯ วางเป้าผุดที่อยู่อาศัยราคาถูกเกาะแนวขนส่งทั้งระบบ หวังถ่วงดุลราคาบ้าน เปิดแผนเร่งด่วนสายสีเขียว ชมพู ส้ม

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ
ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แนวการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ ในอนาคต เน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชน และระบบราง โดยจะต้องวางแผนร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสที่จะซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าได้ โดยมีราคาถูกกว่าที่เอกชนทำหลายเท่า

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเมื่อไม่ได้มีการร่วมกันวางแผนตั้งแต่ต้น ที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เอกชนจะเข้าไปซื้อที่ดินมาสร้างที่อยู่อาศัยราคาแพง โดยที่หน่วยงานรัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย หากมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูกในแนวรถไฟฟ้าได้ และยังเป็นการช่วยถ่วงดุลตลาด

ล่าสุด การเคหะฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า โดยการตั้งบริษัทลูกร่วมกัน

นายสุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า การเคหะฯ ยังมีแผนที่จะร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมอีกหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่มีที่ดินอยู่มาก ที่สามารถนำมาร่วมกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในด้านการอยู่อาศัย

รายงานข่าวจากการเคหะฯ ระบุว่า หลังจากเซ็นข้อตกลงร่วมกับรฟม.แล้ว เร็วๆ นี้จะมีการเซ็นข้อตกลงร่วมกับ ร.ฟ.ท. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเส้นทางคมนาคมระบบต่างๆ ด้วย

ด้านนายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ดินและโครงการของการเคหะฯ ตามแนวรถไฟฟ้าในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณรังสิต-ลำลูกกา คลอง 11 จะมีระบบขนส่งลำเลียงมายังสถานีปลายทางที่คลอง 6 บริเวณเสมา-ฟ้าคราม ลำลูกกา คลอง 2 รฟม.จะจัดสถานีบริเวณสามแยกลำลูกกา คลอง 2 บริเวณสมุทรปราการ-บางปู รฟม.เสนอให้มีระบบขนส่งมายังสถานีปลายทาง

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ประกอบด้วยบริเวณสถานีปากเกร็ด จะสามารถรองรับโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทร บริเวณวัดกู้ บริเวณโครงการเคหะชุมชนรามอินทรา ได้ขยับสถานีมายังบริเวณหน้าโครงการ ส่วนสายสีส้ม ประกอบด้วยบริเวณเคหะชุมชนดินแดง ได้ขยับสถานีให้มาใกล้กับโครงการ บริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า เสนอให้มีระบบขนส่งบีอาร์ทีมายังสถานีมีนบุรี และบริเวณจุดตัดของสายสีชมพูและส้มจะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินบริเวณเคหะชุมชนรามคำแหง