คอนโดแพงเวอร์เกินรายได้

วันที่ 14 ส.ค. 2555 เวลา 10:16 น.
คอนโดแพงเวอร์เกินรายได้
สลด! คนวัยเริ่มทำงานหมดปัญญาซื้อบ้านอยู่เอง เหตุราคาพุ่งสูงเกินเอื้อม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งคอนโดมิเนียมและที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งเกิดจากความต้องการซื้อเพื่อลงทุนของคนไทยและต่างชาติ และการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง รวมถึงผังเมือง กทม.ใหม่ที่จะบังคับใช้ในปีหน้าได้ส่งผลให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาใหม่ หรือคนเริ่มทำงานที่มีเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้นอกจากต้องหาผู้กู้ร่วม

ทั้งนี้ ระดับราคาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 100% จาก 2-3 ปีก่อน ราคาเริ่มต้นเฉลี่ย 2 ล้านบาทขึ้นไป ขณะที่ผู้ที่จะกู้ซื้อบ้าน 1 ล้านบาท ต้องมีรายได้เดือนละ 2 หมื่นบาท หากราคาบ้านหรือคอนโดมิเนียมเฉลี่ย 2 ล้านบาท ต้องมีรายได้ถึง 4 หมื่นบาท ถึงจะกู้ซื้อได้ ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องไปอาศัยอยู่ชานเมือง

นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาคอนโดมิเนียมสูงขึ้นมาก เพราะที่ดินในเมืองมีราคาแพง ซึ่งเป็นผลจากผังเมืองที่มีการกำหนดเรื่อง FAR หรือสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินเอาไว้จากที่เคยสร้างพื้นที่ได้ 10 เท่าของขนาดที่ดินลดลงเหลือ 5-7 เท่า นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการขออนุญาตที่ต้องใช้เวลานานรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตกประมาณ 1-2 หมื่นบาทต่อตารางเมตร

นายมานพ พงศทัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำภาควิชา เคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คนรุ่นใหม่จะหาซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองได้ยากขึ้น เพราะราคาแพง โดยจะใช้วิธีการเช่าแทนจากนั้นค่อยไปหาซื้อบ้านที่อยู่นอกเมืองเหมือนเมืองใหญ่ๆ ในต่างประเทศ

บทความแนะนำ