posttoday

เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย คว้ารางวัลใหญ่ระดับภูมิภาค “Thailand’s Best Managed Companies 2022” ตอกย้ำผู้นำ Retail-Led Mixed-Use Development

01 กันยายน 2565

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยในรูปแบบ Retail-led Mixed-Use Development ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ที่ใส่ใจยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คว้ารางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ‘Thailand’s Best Managed Companies 2022’ รางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโลก จัดโดย ดีลอยท์ ประเทศไทย องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับเซ็นทรัลพัฒนาได้ที่: https://youtu.be/Oq-JdHx3GoI 

นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา รู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากดีลอยท์ ในฐานะหนึ่งในบริษัทผู้ชนะรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมของตนทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’ โดยการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ตอกย้ำถึงคุณค่าและบทบาทของเราในการเป็น Center of Life ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้คน รวมไปถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่โครงการต่างๆ ของเราไปตั้งอยู่ทั่วประเทศ”

“เราเชื่อว่า เซ็นทรัลพัฒนาเป็น ‘นักพัฒนา’ รายแรกและรายเดียวที่พัฒนาโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนและดีที่สุด ในรูปแบบ Retail-Led Mixed-Use Development ที่ประกอบด้วย ศูนย์การค้า, โครงการที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารออฟฟิศ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกๆ ด้าน ดังเช่นที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ทำมาตลอดกว่า 40 ปี เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานรางวัล Best Managed Companies และภูมิใจที่ได้พาประเทศไทยไปสู่เวทีระดับภูมิภาค” นายชนวัฒน์ กล่าว

รางวัล Best Managed Companies เป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโลก จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 29 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยพิจารณาจากมาตรฐานและกระบวนการตัดสินที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประเมินจากทักษะและแนวทางการบริหาร การวิเคราะห์กลยุทธ์ วิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลภายในองค์กรและการเงินขององค์กร รวมถึงมีการประเมินเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง โดยมอบให้กับบริษัทเอกชนที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสูง มีนวัตกรรมและประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมยึดมั่นพันธกิจที่มีต่อบุคลากร ลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง