posttoday

MEA ร่วมโชว์นวัตกรรม EV ในงานแสดงนิทรรศการและการเสวนา "ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร

29 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีวีระ สุขเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมเสวนา "ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion : Beyond BMA)”

โดยมี ผู้แทนหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และระบบกักเก็บพลังงาน บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด และ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ MEA นำรถโดยสารไฟฟ้าไทย หรือ MEA E-bus มาจัดแสดง พร้อมบูธนิทรรศนวัตกรรม EV มาตรฐานการติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

MEA ร่วมโชว์นวัตกรรม EV ในงานแสดงนิทรรศการและการเสวนา \"ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร

MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร  พร้อมขับเคลื่อนตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาจะนำรถโดยสารไฟฟ้า หรือ E-bus โดย MEA นำมาศึกษาวิจัยการใช้งานจริงภายในองค์กร เพื่อการออกแบบรูปแบบการให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะในระยะยาวสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศ ที่สำคัญทำงานร่วมกับของหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาต่อยอด บูรณาการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ที่สามารถผลิตรถโดยสารไฟฟ้าใช้เองในประเทศ ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทย โครงการดังกล่าวฯ นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแล้วยังช่วยลดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้ใช้งานทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอนาคต การให้บริการตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานการติดตั้ง ให้เกิดความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงมีแผนขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมอำนวยความสะดวกการให้บริการหัวชาร์จ MEA EV ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าผ่าน MEA EV Application ที่ได้มีพัฒนาการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งานมากขึ้น เชื่อมต่อบน Platform ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA EV Application ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/meaev สำหรับวางแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าและการให้บริการ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือเอกชนทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายภาครัฐต่อไป 

MEA ร่วมโชว์นวัตกรรม EV ในงานแสดงนิทรรศการและการเสวนา \"ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจใช้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง