posttoday

ซาอุฯ รับสมัครพยาบาล พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และตำแหน่งอื่นรวม 1,415 อัตรา เริ่มสมัครวันนี้ – 23 ส.ค. 65

22 สิงหาคม 2565

กระทรวงแรงงาน รับสมัคร พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง พนักงานบ้านพักสุนัข ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้างบริษัท Saudi Manpower Solution Company (SMASCO) ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 1,400 อัตรา ได้แก่ พนักงานทำความสะอาดเพศหญิง 1,000 อัตรา  ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา จำนวน 300 อัตรา พยาบาลทั่วไป จำนวน 100 อัตรา และนายจ้างบริษัท Elite Art Co. ซึ่งประกอบกิจการคลินิกสัตวแพทย์ จำนวน 15 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยสัตวแพทย์  จำนวน 5 อัตรา พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง จำนวน 5 อัตรา และพนักงานบ้านพักสุนัข จำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 1,415 อัตรา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ติดตามความคืบหน้าการจัดส่งแรงไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิด ซึ่งกระทรวงแรงงานดำเนินการโดยให้ความสำคัญมาตลอด จนขณะนี้มีนายจ้างแจ้งความต้องการ ทั้งหมด 7 บริษัท ใน 16 ตำแหน่ง รวมแล้ว 2,161 อัตรา โดยตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานทำความสะอาด ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีตำแหน่งงานที่หลากหลายเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และพนักงานนวดสปา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ซาอุฯ รับสมัครพยาบาล พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วยสัตวแพทย์  และตำแหน่งอื่นรวม 1,415 อัตรา เริ่มสมัครวันนี้ – 23 ส.ค. 65

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีอัตราค่าจ้าง มีดังนี้

1.พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง (Pet groomers) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท

2.พนักงานบ้านพักสุนัข (Kennel workers) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท

3.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (Veterinary assistants) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,300 ริยาล หรือประมาณ 22,071 บาท

4.พยาบาลทั่วไป (General nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,500 ริยาล หรือประมาณ 33,586 บาท

5.ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา (Caregiver) จำนวน 300 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ริยาล หรือประมาณ 23,990 บาท

6.พนักงานทำความสะอาดเพศหญิง (Female Cleaner) จำนวน 1,000 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,550 ริยาล หรือประมาณ 14,873 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.5961 บาท)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หลังจากนายจ้างคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง ผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694