posttoday

IRPC กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ รพ.สิรินธร-ขอนแก่น และ สสจ.สุโขทัย ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมออกหน่วยทำนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม

17 สิงหาคม 2565

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พญ.ปริยสุทธิ์ อินทุสวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยทำนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้โครงการ Carpenter Project ให้แก่ช่างไม้ ของสหกรณ์ช่างไม้บ้านขวาง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย รวมทั้งคนพิการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ และพบว่าร้อยละ 80 ของช่างไม้ประสบอุบัติเหตุในงานทำให้สูญเสียนิ้วมือ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการซ้ำ นอกจากนี้ จะมีการฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์  สามมิติ (3D Printing) ให้แก่ผู้ให้บริการผลิตนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม พร้อมทั้งมอบเครื่องพิมพ์ 3D ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานบริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลก