posttoday

เอสโซ่และบริษัทเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินสมทบเพิ่มกว่า 1.3 ล้านบาท ให้แก่ กสศ. ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน ปีที่ 4”

11 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินสมทบเพิ่มกว่า 1.3 ล้านบาท ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน ปีที่ 4” ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยเหลือไม่ให้เด็กต้องหลุดจากระบบการศึกษา

คณะผู้บริหารเอสโซ่ฯ นำโดย ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการ คุณจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ที่ 5 จากขวา)  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ 4 จากขวา) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกันมอบเงินดังกล่าวให้แก่ ศ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ (ที่ 7 จากขวา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณภัทระ คำพิทักษ์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการบริหาร กสศ. ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง

สำหรับปี 2565 เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ทำการมอบทุนการศึกษามูลค่า 1,000,000 บาท ที่เป็นเงินจากการระดมทุนในปี 2563 จากผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิล พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสโมสรพนักงานเอสโซ่และพนักงาน ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 24 โรงเรียน ในอำเภอน้ำพอง และจะขยายต่อไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน iSEE ของ กสศ. ในการชี้เป้ากลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาและผลกระทบจากโควิด-19

“ผมรู้สึกยินดีที่เราได้จัดกิจกรรมดีๆ ในวันนี้ และจะขยายการมอบทุนการศึกษาไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นจริงๆ และเด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้มีโอกาสเรียนต่อตามที่ต้องการ สามารถพัฒนาเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป” ดร. อดิศักดิ์ กล่าว

ศ. ดร. สมพงษ์ กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปีการศึกษา 2562 ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขยายใหญ่ยิ่งขึ้น การที่ครัวเรือนยากจนเพิ่มยิ่งขึ้นทำให้กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนนักเรียนทุนเสมอภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ราว 1,094 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 30-40 บาท เท่านั้น ทุนการศึกษานี้จึงเป็นทุน On Top หรือทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา เช่น ค่าเดินทางมาเรียน ค่าอาหารเช้า ได้อย่างคุ้มค่าตรงกลุ่มเป้าหมาย”

บริษัท เอสโซ่ฯ ถือเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบ iSEE ของกสศ. ในการคัดเลือกนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับทุนการศึกษา และยังสามารถใช้ระบบดังกล่าวประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อครบ 1 ปีการศึกษา จากข้อมูล เช่น ผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพน้ำหนักส่วนสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป

กิจกรรมระดมทุนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายการตลาดขายปลีก ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รวมถึงพนักงานของเอสโซ่และบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย