บีจีซี ส่งความห่วงใยให้เยาวชนในสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai

วันที่ 09 ส.ค. 2565 เวลา 13:27 น.
บีจีซี ส่งความห่วงใยให้เยาวชนในสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ จึงส่งมอบความช่วยเหลือเป็นเครื่องนุ่งห่มและของใช้จำเป็น ให้แก่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปการะเด็กและเยาวชนชาย อายุระหว่าง 6 -18 ปี ผ่านโครงการ Helping Hands For Thai โดยมีนางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชเป็นผู้รับมอบ