posttoday

รมว.แรงงาน สั่งรุกสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 66

08 สิงหาคม 2565

กระทรวงแรงงาน รุกพบสถานประกอบการภาคเอกชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างโอกาส มีงานทำให้คนพิการ มีงานทำ ปี 2566 เป้าหมาย 1,200 คน

รมว.แรงงาน สั่งรุกสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 66

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเน้นสร้างโอกาสแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน 

“ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยได้มอบหมายกรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยกำหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2566 ไว้ จำนวน 1,200 คน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี 2565 ที่กำหนดไว้ 1,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 20% โดยขณะนี้ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 196 แห่ง ที่เคยมีการให้สิทธิคนพิการฯ ตามโครงการส่งเสริมจ้างงานคนพิการฯ ในปี 2565 ถึง 1,499 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ในปี 2566” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีสุชาติ ลงพื้นที่เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา35 ประเภท จ้างเหมาบริการ โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิการในพื้นที่ ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 กรมฯมีการประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมฯ และหารือร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ชัยรัชการ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งต่างเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับคนพิการ โดยกลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ ร่วมจ้างงานคนพิการ จำนวน 26 คน และกลุ่มบริษัท ชัยรัชการ จ้างงานคนพิการ จำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังต้องขอบคุณสถานประกอบการภาคเอกชนทั้ง 196 แห่ง ที่ช่วยเหลือสังคมโดยให้สิทธิคนพิการฯ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมมาโดยตลอด ซึ่งภาคเอกชน 5 ลำดับแรกที่มีการจ้างงานผู้พิการมากที่สุด ได้แก่ 1.บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  2. บมจ.  อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ 3.บมจ.แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 4.บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด และ 5.บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดยผู้พิการที่ยังมีศักยภาพในการทำงานกลุ่มนี้จะเข้าทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียน ในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป พนักงานทำความสะอาด คนสวน เป็นต้น