posttoday

ชื่นมื่น "2 สมาคมสื่อไทย" เสริมทักษะ "สื่อ สปป.ลาว" ครั้งที่ 3 แนะเทคนิคเพิ่มรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

02 สิงหาคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565 มีการจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเพิ่มรายได้ผ่าน Online Platform สำหรับสื่อมวลชนลาว” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA), สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว (LJA)  ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 30 คน จาก 10 องค์กร/สำนัก โดยมีท่านสะหวันคอน ราซมนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นงานที่ 2 องค์กรวิชาชีพสื่อของไทย คือ TJA และ SONP ที่ร่วมมือกับสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมากว่า 30 ปี จัดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจที่ทำกันไว้ในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

ชื่นมื่น \"2 สมาคมสื่อไทย\" เสริมทักษะ \"สื่อ สปป.ลาว\" ครั้งที่ 3 แนะเทคนิคเพิ่มรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้มีความร่วมมือในลักษณะนี้หลายครั้ง อาทิ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Social Media ในงานข่าวสำหรับสื่อมวลชนลาว" ที่เวียงจันทน์ เมื่อ 12-13 พฤศจิกายน 2558 และการอบรมเรื่อง "เนื้อหาและการตลาดสำหรับเว็บไซต์ข่าว" ที่เวียงจันทน์ เมื่อ 20-21 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น การอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดจากการอบรมในครั้งก่อน ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ให้กับสื่อมวลชนลาว

"การอบรมครั้งนี้ มีทีมงานการตลาด เนื้อหาและเทคนิคจากสื่อมวลชนลาว 10 องค์กรเข้าร่วมการสัมมนาที่ลงลึกถึงการสร้างแผนการหารายได้ให้สอดคล้องกับการผลิตเนื้อหา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการสร้างรายได้ให้มากขึ้นจนสามารถพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐให้น้อยที่สุด"นายชวรงค์ กล่าว

ชื่นมื่น \"2 สมาคมสื่อไทย\" เสริมทักษะ \"สื่อ สปป.ลาว\" ครั้งที่ 3 แนะเทคนิคเพิ่มรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ด้าน น.ส.ชุตินธรา วัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสื่อใหม่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเพิ่มรายได้ผ่าน Online Platform ให้กับสื่อมวลชนลาวครั้งนี้ เรียกว่าเป็น "วังเวียงโมเดล" เป็นระยะเวลา 3 วัน ที่สร้างมิตรภาพดี ๆ ระหว่างผู้สอนกับผู้ฟัง มีการสื่อสารจากภาษาที่ใกล้ชิดกัน บทเรียนที่นำไปบรรยายและ Workshop ให้กับสื่อมวลชนลาว อาจจะเป็นการจุดประกายเริ่มต้นให้เกิดไอเดียในการนำเสนอเนื้อหารูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรสื่อลาว ถึงแม้จะมีรัฐบาลสนับสนุนแต่ก็ต้องหารายได้ด้วย

"พวกเราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ไม่มีใครสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ แม้แต่คู่แข่งก็ยังมีบางมุมที่ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ในทิศทางที่วางไว้"

ชื่นมื่น \"2 สมาคมสื่อไทย\" เสริมทักษะ \"สื่อ สปป.ลาว\" ครั้งที่ 3 แนะเทคนิคเพิ่มรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ทั้งนี้การอบรม ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท บิ๊กบลูเอเจนซี่ลาว จำกัด