‘75 ปี อ.อ.ป.’ มุ่งดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘We Are FIO. อ.อ.ป. มุ่งมั่นปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน’

วันที่ 02 ส.ค. 2565 เวลา 09:58 น.
‘75 ปี อ.อ.ป.’ มุ่งดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘We Are FIO. อ.อ.ป. มุ่งมั่นปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน’
พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจาก ‘ป่าปลูก’

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดงาน “ครบรอบวันสถาปนาอ.อ.ป. ปีที่ 75” ภายใต้กรอบแนวคิด “‘We Are FIO.’ อ.อ.ป. มุ่งมั่นปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อ.อ.ป. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ 75 และประธานในพิธีเปิดงานการจัดแสดงสินค้าลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากป่าปลูกของ อ.อ.ป. สูงสุด 20%

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดพิธีสักการะศาลพระชัยมงคล พิธีบวงสรวงช้างประจำ อ.อ.ป. พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล ตลอดจนพิธีสักการะรูปปั้น ศ.ดร.อำนวย คอวนิช พิธีสดุดีวีรชน และพิธียกย่องชมเชยพนักงาน อ.อ.ป. รวมถึงนิทรรศการเผยแพร่วิดีทัศน์ภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของ อ.อ.ป. และนิทรรศการมาสคอตของ อ.อ.ป. (น้องต้นกล้าสัก)