posttoday

MEA มอบเงินสนับสนุน สน.พญาไท ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร

12 กรกฎาคม 2565

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนองค์กร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 165,000 บาท เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและตู้สายตรวจที่เกิดความเสียหายรวมจำนวน 5 ตู้ ได้แก่ แยกเพชรพระราม แยกตึกชัย แยกโรงกรองน้ำ แยกประตูน้ำ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมี พ.ต.อ.บวรภพ สุนทรเรขา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท

MEA มอบเงินสนับสนุน สน.พญาไท ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลประชาชนสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ต่อไป

MEA มอบเงินสนับสนุน สน.พญาไท ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร

สำหรับประชาชนที่พบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ที่มีฟังก์ชันทันสมัยสามารถแจ้งข้อมูลพร้อมปักหมุดบนแผนที่ ณ จุดเกิดเหตุส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ได้ทันที ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือแจ้งช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง