posttoday

SPRC เดินหน้าสนับสนุนการยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย จัดโครงการอบรม “YOUTH BLOGGERS” รุ่นที่ 2

02 มิถุนายน 2565

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ยังคงเดินหน้าสนับสนุน การยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย จัดโครงการอบรม “YOUTH BLOGGERS” รุ่นที่ 2 ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา และ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 65

พร้อมจัดประกวดผลงานการถ่ายทอดเรื่องราวด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อหาผู้มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น เข้ารับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต่อไป

ภายในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง 1 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานในงาน ร่วมด้วย นายอรัญ ใจตั้ง และนายสุเมธ คณทา รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด โดยมี นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ท่ามกลางคณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมงาน

SPRC เดินหน้าสนับสนุนการยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย จัดโครงการอบรม “YOUTH BLOGGERS” รุ่นที่ 2

นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า “SPRC จัดโครงการอบรมเยาวชน Youth Bloggers โดยมีเป้าหมายจะจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น แต่ละรุ่นใช้ เวลา 2 วัน  โดยรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายนที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรม คือ นักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำระยอง จำนวน 50 คน สำหรับครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม ผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียน โรงเรียน เพรักษมาตาวิทยา และโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน”

นายจิระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า โครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทความ การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว พร้อมพัฒนาความสามารถของเยาวชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถของเยาวชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ สามารถนำไป ใช้งานและสามารถสร้างรายได้ได้จริง ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะด้านอื่นที่นอกเหนือการเรียน

ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น อันมีผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการอบรม จะมีการประกวดผลงาน และตัดสินมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ ประเภทภาพถ่ายและวิดีโอ ที่มีการนำเสนอถ่ายทอดเรื่องราวในแต่ละรุ่น โดยผู้ชนะจากแต่ละรุ่น จะมีการนำผลงานมาตัดสินเพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเข้ารับโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

“หวังว่าน้องๆ ที่เข้าอบรมนี้ จะได้รับประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระยอง ทั้งด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่ภาพประทับใจให้ผู้ที่รับชม และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองต่อไป” นายจิระศักดิ์ กล่าว

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม ทั้งยังมีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล มีประวัติศาสตร์และวิถีการดำเนินชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทะเลมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีของดีประจำเมืองระยองที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เกาะเสม็ดกะปิระยอง สวนผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ชายหาดและท้องทะเลยังได้รับการชื่นชมถึงความสวยงามและเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากได้ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่ถ่ายภาพ และการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ยิ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การนำเสนอเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์และปลอดภัยได้นั้น สมควรได้รับการอบรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบอันดีงามของจังหวัดระยอง

“ผมหวังว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และต่อยอดทักษะต่างๆ นำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นำรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ขอขอบคุณ SPRC ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองอีกด้วย” ปลัดจังหวัดระยอง กล่าว

SPRC เดินหน้าสนับสนุนการยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย จัดโครงการอบรม “YOUTH BLOGGERS” รุ่นที่ 2

สำหรับเนื้อหาการอบรมในวันแรก ประกอบด้วย การอบรม เขียนบทความเล่าเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การถ่ายภาพ และคลิปวิดีโอ การลงพื้นที่ถ่ายทำ ถ่ายรูป และวิดีโอเก็บข้อมูล ในวันที่สอง น้องๆ ได้เข้าร่วม GROUP FACEBOOK YOUTH BLOGGERS เพื่อนำเสนอข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว บทความ รูปถ่าย และคลิปวิดี โอ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชี่ยลมีเดียของตนเอง แล้วแชร์ผลงาน GROUP จากนั้น มีการตัดสินและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะประเภท ภาพถ่ายและวิดีโอ และประเภทการนำเสนอถ่ายทอดเรื่องราว ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำ รุ่นที่ 2

ประเภทนำเสนอดีเด่นได้แก่ ผลงานที่มีชื่อว่า “ยำอร่อยไม่ต้องอ่อยก็น่ากิน”สร้างสรรค์โดย นางสาวสุมิตา หล่าสะท้าน จาก โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

ประเภทเนื้อหาดีเด่น ผลงานที่มีชื่อว่า “ทอผ้าตาสมุก (กะหมุก) ลายผ้าไร้ต้นฉบับ รื้อฟื้นมาใหม่” สร้างสรรค์โดย นายคามิน เฮเดิ้น สมิท จากโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  และ

ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทภาพถ่ายดีเด่นได้แก่ ผลงานที่มีชื่อว่า “ผ้าตาสมุก (ผ้าตากะหมุก)” เอกลักษณ์ผ้าทอของจังหวัดระยอง” สร้างสรรค์โดย นางสาวสุทัตตา แพบรรยง จากโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ตลอดระยะเวลาการอบรม น้องๆ ต่างมีความตั้งใจ และมุ่งมั่น ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดระยอง ในบทบาทของ “เยาวชนบล็อกเกอร์” ต่อไป