บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 14:38 น.
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี (ที่3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนมอบปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสุนิตย์ หาสุชล (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในการบำรุงหญ้าในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สวยงาม เหมาะแก่การเป็นสนามฝึกซ้อมและออกกำลังกายสำหรับชุมชน