posttoday

IRPC ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้มูลค่า 12,000 ล้านบาท

23 พฤษภาคม 2565

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท กระแสตอบรับดี หุ้นกู้ดิจิทัล ขายครบ 1,000 ล้านบาท ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ภายใน 4.23 นาที สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐาน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ IRPC ที่เสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม จนทำให้ IRPC สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ จากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ IRPC ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางสาขา ช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และหุ้นกู้อายุ 4 ปี 7 ปี 10 ปี และ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.03% 4.17% 4.52 % และ 4.86% ต่อปี ตามลำดับ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี  เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ ซึ่งเงินที่ได้จากกรีนบอนด์นี้จะนำไปใช้เพื่อการขยายการลงทุนในโครงการ เพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ส่วนขยายโครงการทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ตามแนวทางการออกกรีนบอนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐาน และ/หรือชำระคืนหนี้เดิม

“IRPC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC ทำให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุน มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ IRPC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A-(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนมีนาคม 2565 สะท้อนถึงความได้เปรียบในการแข่งขันในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร  ที่พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจใหม่และต่อยอดความแข็งแกร่งให้ธุรกิจปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมวัสดุและการใช้พลังงาน ที่สร้างสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร” นายชวลิตกล่าว