บีโอไอขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “There are countless reasons to invest in Thailand”

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 15:56 น.
บีโอไอขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “There are countless reasons to invest in Thailand”
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “There are countless reasons to invest in Thailand” A Hub of ASEAN’s International Business & Logistics”

ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565เวลา 15.00 – 16.40 น. (ตามเวลาประเทศไทย)สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://us06web.zoom.us/webinar/register/6916509789184/WN_JtVKt4stRB-ykJ8PQDnVZQ