posttoday

ไทยออยล์-โครงการพลังงานสะอาด สร้างสถิติความปลอดภัยทำงาน โดยปราศจากอุบัติเหตุ 30 ล้านชั่วโมงการทำงาน

12 พฤษภาคม 2565

เมื่อเร็วๆนี้ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลทำงานผ่าน 30 ล้านชั่วโมงคนโดยปราศจากอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาทำงานให้กับผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณผู้รับเหมาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานระหว่างงานก่อสร้าง โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปิโตรแฟค เซาท์อีสท์เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด และตัวแทนจาก บริษัท ไซเพ็ม สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. รับมอบ ณ ห้องโถงสำนักงานโครงการฯ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถิติความปลอดภัยในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจของทุกฝ่าย ภายใต้การทำงานตามแนวนโยบายของไทยออยล์ รวมถึงมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงกลั่น