logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
MEA ชวนประชาชน สมัครรับเอกสารออนไลน์ MEA e-Bill เพื่อรับ Blue Point 140 คะแนน สำหรับ 6,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

MEA ชวนประชาชน สมัครรับเอกสารออนไลน์ MEA e-Bill เพื่อรับ Blue Point 140 คะแนน สำหรับ 6,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

03 พฤษภาคม 2565

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชวนประชาชนลงทะเบียนรับเอกสารออนไลน์ MEA e-Bill เปลี่ยนรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน ใบเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าแบบกระดาษ เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการตัดไม้ทำลายป่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับ Blue Point 140 คะแนน สำหรับ 6,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น เพื่อนำคะแนนสะสมที่ได้ มาแลกเป็นส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของ PTT Station ที่มอบให้เฉพาะ สมาชิก Blue Card ณ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม และร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

เริ่มรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (1 พฤษภาคม 2565) จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มุ่งสู่ Thailand 4.0 รองรับ Lifestyle และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า จึงได้ดำเนินโครงการ MEA e-Bill เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกระดาษผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้ทั้ง SMS หรือ e-mail ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยไม่ต้องกังวลกับการหาเอกสาร แล้วยังมีส่วนสำคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต พร้อมทั้งลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งสามารถสมัครรับเอกสารออนไลน์ MEA e-Bill ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกสมัครที่ https://ebill.mea.or.th/registration 

สำหรับเงื่อนไขของกิจกรรมมีดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสมัคร MEA e-Bill จะได้รับ Blue Point 140 คะแนน ทั้งนี้ หากไม่มีบัตร Blue Card สามารถใส่ชื่อผู้อื่นที่มีบัตร โดยกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเจ้าของบัตร Blue Card และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ Blue Card พร้อมหมายเลข Blue Card 16 หลัก (ถ้ามี)

2.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Blue Card 6,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

3.คะแนน Blue Card จะมีการโอนเข้าในระบบของ Blue Card สมาชิกภายใน 15 วัน หลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนด โดยจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Blue Card

4.เมื่อทำรายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืน หรือแลกคะแนนเป็นเงินสดได้

5.ผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ทุกท่าน ถือว่าได้ให้ความยินยอมและยอมรับกติกา เงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

6.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MEA ชวนประชาชน สมัครรับเอกสารออนไลน์ MEA e-Bill เพื่อรับ Blue Point 140 คะแนน สำหรับ 6,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Card ได้ที่ 1365 Contact Center

นอกจากนี้ MEA แนะนำกิจกรรมสะสม Points เพื่อแลก Reward สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพ ฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เมื่อท่านสมัคร MEA e-Bill จะได้รับ 500 Points และเมื่อสมัคร MEA Point รับอีก 500 Points คลิกสมัครได้ที่ https://eservice.mea.or.th/measy 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1,000 Points แลก Reward มูลค่า 100 บาท

- 500 Points แลก Reward มูลค่า 50 บาท

- 200 Points แลก Reward มูลค่า 20 บาท

พิเศษผู้ใช้ไฟฟ้าที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Points เพิ่มทุกเดือนเมื่อดำเนินการตามข้อกำหนด

+ 80 Points เมื่อชำระค่าไฟฟ้าทาง e-Payment ภายในกำหนด

+ 50 Points เมื่อชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางอื่น ภายในกำหนด

+ 30 Points เมื่อสมัครใช้ MEA e-Bill ต่อเนื่อง