logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กฟผ. ร่วมสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กฟผ. ร่วมสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

21 เมษายน 2565

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กฟผ. ร่วมสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของโลก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตอาหารและเจ้าตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในภาคธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุในการเกิดสภาวะโลกร้อน ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งสู่เป้าหมาย “Carbon Neutrality” หรือ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นตัวแทนส่งมอบ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากจากที่ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กับทาง กฟผ. เป็นจำนวน 160,000 REC ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพิธีมอบใบรับรองฯ จัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กฟผ. ร่วมสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน กล่าวว่า “กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและใช้พลังงานสะอาด โดยเป็นผู้ขายพลังงานหมุมเวียน (REC) ที่มาจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. สำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน 160,000 REC นับเป็นอีกหนึ่งผู้ใช้พลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของเรา  ซึ่งการดำเนินการนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่จะผลักดันและส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นและการตื่นตัวของธุรกิจพลังงานสีเขียว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป”

มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ผลิตระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์กรดอะมิโน อาหารและสุขภาพ โดยเราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของเราอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะได้ประกาศเป้าหมายในการมุ่งสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้สำเร็จ ภายในปี 2050” และสำหรับการซื้อและร่วมมือในการใช้พลังงานหมุนเวียนกับ กฟผ. ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ตามแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของโลกที่เราได้วางไว้อีกด้วย”

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กฟผ. ร่วมสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เรามุ่งมั่นที่จะเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรและการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมส่งเสริมความยั่งยืนของโลก ผ่านแนวคิด “เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ” (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่เรายึดมั่นเสมอมา