posttoday

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญชวนชมงานเสวนา IEEE PES DAY 2022

20 เมษายน 2565

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญชวนชมงานเสวนา IEEE PES DAY 2022 ในหัวข้อ พลังขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Powering a Sustainable Future) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA ในฐานะ Chairman, IEEE Thailand Section และผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE POWER & ENERGY SOCIETY (THAILAND)) ร่วมกับกลุ่ม Women in Power (WiP) การดำเนินงานขององค์กรชั้นนำด้านพลังงานของประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานสะอาดให้มีความยังยืนต่อไป ทั้งนี้ งานดังกล่าว ฯ จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น 12 A อาคาร B อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

คลิก รับชมการเสวนาออนไลน์ ได้ที่

Facebook Live IEEE : https://www.facebook.com/IEEE-Power-Energy-Society-Thailand-551350388280955/Facebook Live การไฟฟ้านครหลวง (MEA) : https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY