posttoday

รมว.เฮ้งห่วงลูกจ้างเหมาค่าแรง จ.ระยอง สั่งกสร. ตรวจสอบหากพบมีการเลิกจ้างให้ช่วยเหลือทันที

08 เมษายน 2565

รมว.แรงงาน ห่วงลูกจ้าง สั่ง กสร. เข้าตรวจสอบโรงงานดังย่านอมตะซิตี้ปลดพนักงานซับคอนแทรค พบนายจ้างใช้มาตรา 75 ตามกฎหมาย ในส่วนลูกจ้างรับเหมาส่งคืนบริษัทรับเหมาค่าแรงซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้าง ทั้งนี้หากพบว่ามีการเลิกจ้างก็จะดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีตามที่มีข่าวในสื่อออนไลน์ว่าโรงงานดังย่านอมตะซิตี้ปลดพนักงานซับคอนแทรค ส่งผลทำให้ลูกจ้างตกงานนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้สั่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวทันที พบว่า บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 7/496 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีลูกจ้างรวม 886 คน เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยตรง 567 คน ลูกจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง 319 คน บริษัทได้ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างร้อยละ 75 ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับเนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นโซลา และแผงโซลาร์จากประเทศคู่ค้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบภาษีได้ และ ยังไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างของบริษัทแต่อย่างใด สำหรับลูกจ้างรับเหมาค่าแรง จำนวน 319 คน ได้มีการส่งคืนให้กับบริษัทรับเหมาค่าแรง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เจ.เค.จี ซับคอนแทรด เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอชอาร์ ไดเจสท์ จำกัด และบริษัท ซีคเกอร์ เซอร์วิส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งขณะนี้บริษัทรับเหมาค่าแรงดังกล่าวยังไม่ได้มีการเลิกจ้างลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบมีการเลิกจ้างก็จะดำเนินการช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายทันที

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งพนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบพร้อมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายด้านแรงงานกับบริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทรับเหมาค่าแรงทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้บริษัทมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้มีการนัดพบบริษัทเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565