posttoday

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เตรียมความพร้อมสู่ Web3 ต่อยอดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

07 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประกาศเดินหน้าสู่ Web3 Technology เร่งสร้าง Ecosystem ต่อยอดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ยกระดับหลักสูตร ดัน NFT และ Learn to Earn พร้อมจับมือพันธมิตรสร้างโอกาสในโลกของ Metaverse ในอนาคต

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ยุค Web3 ว่า เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนเร็วมาก และมีผลต่อทุกอุตสาหกรรมรวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งแต่ละสถาบันมีการขับเคลื่อนและมีกลยุทธ์ในเรื่องนี้แตกต่างกัน สำหรับแนวทางการพัฒนาของ DPU กับการก้าวเข้าสู่ Web3 มีการเตรียมความพร้อมไว้ในหลายเรื่องด้วยกัน

ทั้งนี้ 2 สิ่งที่ DPU กำลังทำพร้อม ๆ กันในขณะนี้ คือ การปรับหลักสูตรใหม่ และ การผลักดันให้เกิด Ecosystem ของการนำเทคโนโลยี Web3 เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เริ่มทำไปแล้วกับการมอบปริญญาบัตรในรูปแบบของ NFT โดย DPU เป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่ลองทำปริญญาบัตรในรูปแบบของ NFT และจากนี้น่าจะได้เห็น NFT อีกหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และขณะเดียวกันได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานภายนอกในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษา

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เตรียมความพร้อมสู่ Web3 ต่อยอดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

“หลักสูตรจะเป็นเรื่องแรกที่ DPU เดินหน้าพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยได้นำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ Blockchain, Cryptocurrency, NFT และ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน DPU Core หรือวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้นักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะต้องเรียน โดยเน้นความเข้าใจและการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่สอนคอนเซ็ปต์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่สิ่งที่ DPU สอน คือ การลงมือทำจริงผ่านโปรเจกต์งาน รวมถึงการให้เรียนรู้เครื่องมือ และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ และชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างงานและสร้างเงินได้ในอนาคต”ดาริกากล่าว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกำลังปั้นหลักสูตรระยะสั้นอื่น สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทและเอก เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทุกคนต้องเตรียมตัวและพัฒนาทักษะให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ Web3 เทคโนโลยี เช่น การสร้างตัวตนในโลกของ Metaverse, Metaverse Developer, Data Analytic, Lands in Metaverse, Wearable in Decentraland, NFT Minting เป็นต้น“สำหรับคอนเซ็ปต์ Learn to Earn มหาวิทยาลัยกำลังทำโครงการนำร่องเรื่องนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เรียน สภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่นำมาใช้ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่ได้ความรู้แต่ก็สนุกไปด้วยได้ เช่น การสร้าง Avatar ใน Metaverse จะทำอย่างไรให้เรียนสนุก และที่สำคัญคือการนำสิ่งที่เรียนนี้ไปสร้างรายได้ ซึ่งนับเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่ DPU กำลังศึกษาและทดลองไปกับเทคโนโลยี โดยมองที่ประโยชน์จะเกิดกับนักศึกษาได้มากที่สุด

ดร.ดาริกา กล่าวว่า การเดินหน้าของ DPU เพื่อก้าวเข้าสู่ Web3 อย่างเต็มรูปแบบจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้เริ่มทำไปแล้วกับการมอบปริญญาบัตรในรูปแบบของ NFT (Non-Fungible Token) พร้อมกันนี้ก็ได้จับมือ กับบริษัท D.OASIS ในการสร้าง Ecosystem สู่ Web3 และการลองทำกิจกรรมต่าง ๆ บน Metaverse“วันนี้เรากำลังอยู่ในโลก Web2 แต่เมื่อก้าวสู่ Web3 เราจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกมาก ไม่ใช่แค่การเป็น Social Space บนอินเทอร์เน็ต แต่ยังสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์บนโลกอินเทอร์เน็ตได้ด้วย เป็นการเปิดโลกอีกใบหนึ่งที่เป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้ และทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปทักษะใหม่ ๆ ที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีไว้