อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน (SOMY) เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน

วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 10:06 น.
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน (SOMY)  เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน (SOMY) เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ในวาระที่ประเทศกัมพูชาเป็นประธานอาเซียน (Joint Coordination Meeting with SOMY) ระหว่างเวลา 08.30 – 10.10 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยการประชุมดังกลาาวมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือและนำเสนอกิจกรรมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ในวาระที่ ประเทศกัมพูชาเป็นประธานอาเซียน และจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ในปี 2022

ทั้งนี้ ประเทศกัมพูชาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระการเป็นประธานอาเซียน ดังนี้

1.ถ้อยแถลงผู้นำเยาวชนอาเซียนในวาระปีของเยาวชนอาเซียน 2022

(ASEAN Youth Leaders’ Statement on the Year of ASEAN Youth 2022) โดยจะนำเสนอถ้อยแถลงนี้

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 หรือ 41 ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565

2. กิจกรรมคู่ขนาน (Side events) จำนวน 4 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

(1) การเสวนาเยาวขนอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Youth Dialogue) (2) การประกวดวิดีโอเยาวชน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Youth Video Contest) (3) การประกวดภาพถ่ายเยาวชน (The ASEAN Youth Photo Competition) และ (4) การโต้วาทีเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Debate)