นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมวางพวงมาลา และถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 10:52 น.
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมวางพวงมาลา และถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมวางพวงมาลา และถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ