พลาดไม้ได้ !!!!! FutureTales Lab by MQDC จับมือ UNFPA

วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 16:56 น.
พลาดไม้ได้ !!!!!  FutureTales Lab by MQDC จับมือ UNFPA
ชวนฟังสัมมนาออนไลน์เพื่อปลุกความคิดและเปิดมุมมองการสร้างเมือง ในอนาคตที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Design Our City Toward Inclusive Futures” พุธที่ 1 ธ.คนี้ เวลา 13.30 – 16.00 น.

25 พฤศจิกายน 2564, กรุงเทพ -  ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC)  และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย  เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live  หัวข้อ “Design Our City Toward Inclusive Futures เมืองอนาคตสำหรับคนทุกกลุ่มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  เปิดพื้นที่สำหรับคนทุกกลุ่มเพื่อเสนอความคิด นโยบาย การปฎิรูปใหม่ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อขยายภาพอนาคตให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงจะช่วยกระตุ้นความคิดและวิเคราะห์ในการสร้างเมืองได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น ที่ครอบคลุมทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง การคมนาคม และการดูแลทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานสัมมนาออนไลน์ จะมีไฮไลท์จากกลุ่มเยาวรุ่นนักศึกษาที่เสนอแนวคิดของการสร้างเมืองในอนาคต ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้นำกลุ่มเปราะบาง มาเผยแพร่ความคิดเห็นที่น่าสนใจ

รับชมสดพร้อมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ลงทะเบียนผ่าน Zoom: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xIywMVuMQA6A8vyjoly4XA 

หรือ รับฟังผ่าน FB Live: https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC      

อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com หรือติดตามที่ https://twitter.com/futuretales_lab