วธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส 2”

วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 14:15 น.
วธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส 2”
หนุนอุตสาหกรรมบันเทิงสร้างสรรค์ หลังผ่อนคลายมาตรการเพิ่มนักแสดงและทีมงานไม่เกิน 50 คน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส 2 ที่โกดังมติชน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมนโยบายสำคัญของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยใน 15 สาขา เช่น ศิลปะการแสดง แฟชั่น อาหารไทยและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการดำเนินการตามนโยบายของวธ. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ภายใต้แบรนด์ Content Thailand ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) และการดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาดภาพยนตร์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 219,000 ล้านบาท รวมทั้งติดตามผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) กรณีมาตรการสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวีดิทัศน์  และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

นายอิทธิพล กล่าวว่า ภาพยนตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการถ่ายทำได้รับความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวจากประชาชนต่อเนื่องจากภาคแรกที่เป็นละครโทรทัศน์ เนื่องจากมีนักแสดง บทเนื้อหา เรื่องราว ที่มีคุณภาพ และใช้สถานที่ถ่ายทำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่เอื้อต่อการขยายธุรกิจภาพยนตร์ของผู้ประกอบการของไทยสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต  นอกจากนี้ จากการตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส 2 พบว่ามีการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี เช่น มีจุดลงทะเบียน วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ จุดพยาบาล ATK สำหรับการตรวจทีมงานทุก 3 วัน ทีมงานในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะต้องมีไม่เกิน 50 คน มีการแบ่งโซนทำงานมิให้แออัด ทีมงานสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า 2 ชั้นตลอดเวลา พ่นแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ที่ถ่ายทำ และรักษา โดยมีการบริหารความเสี่ยง เมื่อพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะคัดแยกบุคคลออกจากพื้นที่และส่งตัวเข้ารับการตรวจทันที  หากพบผู้ติดเชื้อ จะนำส่งสถานพยาบาล และพักการปฏิบัติงานเพื่อทำความสะอาด พ่นแอลกอฮอล์ในพื้นที่ทันที   

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน สมาคมและผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย โดยการเข้าร่วมงานเทศกาลและตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศในนามทีมประเทศไทย มีการเปิดการเจรจากับนักลงทุนทั่วโลกและจัดสัมมนาผ่านรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 วธ.ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว อีกทั้ง วธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไปยังทุกจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย