สถานทูตกรุงธากาจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคของช่วยเด็กกำพร้า

วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 15:28 น.
สถานทูตกรุงธากาจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคของช่วยเด็กกำพร้า
สถานเอกอัครราชทูตกรุงธากา จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคของช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าธรรมราชิกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ครอบครัว และผู้แทนชุมชนคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าธรรมราชิกาในกรุงธากา โดยมอบเงินจำนวน 260,600 ตากา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร มันฝรั่ง น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย และเจลทำความสะอาดมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ซึ่งก่อตั้งในปี 2515 ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะราว 200 คน ณ บริเวณวัดธรรมราชิกาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ