บีโอไอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์งาน SUBCON Thailand 2021 “Thai–Indonesian-Vietnamese Biz Networking for Thai SMEs in the Region”

Sponsored Content
วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 13:32 น.
บีโอไอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์งาน SUBCON Thailand 2021 “Thai–Indonesian-Vietnamese Biz Networking for Thai SMEs in the Region”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดย กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Thai–Indonesian-Vietnamese Biz Networking for Thai SMEs in the Region: The New Channel in the Covid-19 Era & Beyond the Next Normal” ในงาน SUBCON Thailand 2021 Virtual Edition

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/juR6Nb1E44pHzFNa6 

หรือสแกน QR Code (or scan QR Code)

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ecosystem@boi.go.th

โทร. 02-553-8111

คุณวีรพล Mr.Weeraphon เบอร์ต่อ 6178 weeraphon@boi.go.th 

คุณประภัสสร Ms.Prapassorn เบอร์ต่อ 8399 prapassorn@boi.go.th 

คุณจิตติมา Ms.Jittima เบอร์ต่อ 8207 jittima@boi.go.th