พม.-พก. รับคนพิการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เข้าสถานรองรับผู้ได้รับผลกระทบ ศพอ.พระประแดง

วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 15:54 น.
พม.-พก. รับคนพิการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เข้าสถานรองรับผู้ได้รับผลกระทบ ศพอ.พระประแดง
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่จากกรณีสื่อได้นำเสนอข่าว "คนพิการติดเชื้อ COVID-19 อาศัยเพียงลำพัง 2 คน ไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือซึ่งเป็น ครอบครัวคนพิการ อายุ 59 ปี พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญาและสายตาเลือนราง อาศัยอยู่กับพี่ชาย อายุ 63 ปี ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและสายตาเลือนราง ซึ่งก่อนหน้านี้พี่สาวอายุ 60 ปี ที่เป็นผู้ดูแลเสียชีวิต จากการติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้คนพิการและพี่ชาย ติดเชื้อด้วยเช่นกัน โดยวานนี้ (4 ส.ค.) พก. ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  และสำนักงานเขตบางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ประสานให้ความช่วยเหลือพี่ชายคนพิการ อายุ 63 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรักษาอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19  

สำหรับคนพิการ อายุ 59 ปี ผลการตรวจไม่พบเชื้อ และแพทย์ประเมินว่าคนพิการหายป่วยจากโรคโควิด-19 และสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมได้ แต่เนื่องจากคนพิการอยู่ลำพังและเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ พก. จึงได้พิจารณารับคนพิการเข้าไว้ในสถานที่รองรับสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 และไม่อยู่ในสภาวะการติดเชื้อ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ พระประแดง จ.สมุทรปราการ หน่วยงานในสังกัด พก. และจะได้ประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป