กองทัพเรือตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปรพจำ"ภูเก็ต-พังงา"

วันที่ 26 ก.ค. 2564 เวลา 19:14 น.
กองทัพเรือตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปรพจำ"ภูเก็ต-พังงา"
กองทัพเรือมอบหมายทัพเรือภาคที่ 3 ตั้ง“ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 3” ประสานและให้ความเหลือประชาชนในพื้นที่จ.พังงาและภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันพบว่า มีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยมีผู้ป่วยหลายรายที่ไม่สามารถเดินทางไปเข้ารับการรักษาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กองทัพเรือจึงได้มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้ง “ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 3” สำหรับการประสานและให้ความเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต

โดยพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ พล.ร.ต.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีที่ตั้งอยู่ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เตรียมพร้อมให้บริการผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้การสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ในการรับแจ้งเหตุ (Call Center) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ฉุกเฉิน

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

ผู้ป่วย COVID-19 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และหมู่เกาะโดยรอบ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ตลอด 24 ชม. ดังนี้

• พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-391-598

• พื้นที่จังหวัดพังงา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076- 453-354

ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดเตรียมกำลังทางเรือพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทางทะเล ประกอบด้วย เรือหลวงชลบุรี เรือหลวงมันใน เรือหลวงแหลมสิงห์ และเรือ ต.233 และจัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกพร้อมตลอด 24 ชม.

#ทัพเรือภาคที่3#ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อCOVID_19ประจำพื้นที่ทัพเรือภาคที่3#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน#COVID19