รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็ม2ให้เร็วขึ้น

วันที่ 20 มิ.ย. 2564 เวลา 13:08 น.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็ม2ให้เร็วขึ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพททย์ทหารเรือประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้เร็วขึ้นจากเดิม 16 สัปดาห์เป็น 12 สัปดาห์ขอให้มาตามเวลานัดใหม่ในเวลาเดิม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพททย์ทหารเรือ ประกาศเลื่อนนัดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้นจาก 16 สัปดาห์เป็น 12 สัปดาห์ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 ทั้งนี้ เข็มที่ 2 จากเดิมนัดฉีดวันที่ 27 ก.ย.นัดใหม่ 30 ส.ค. เดิม 28 ก.ย.นัดใหม่เป็น 31 ส.ค. เดิมนัด 29 ก.ย.นัดใหม่เป็น 1 ก.ย.เป็นต้น จึงขอให้ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 มาตามวันนัดใหม่ในเวลาเดิม สำหรับ