มจพ.มอบหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 17:43 น.
มจพ.มอบหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
.

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) พร้อมด้วย ภรณี ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ดร.สราวุธ สืบแย้ม และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ได้มอบหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้รับมอบ และรับฟังการบรรยายและการสาธิตวิธีบังคับหุ่นยนต์จากรศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย ทีมผู้วิจัย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในนวัตกรรมที่คิดค้นด้วยฝีมือของอาจารย์และนักศึกษาของ มจพ.มีความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก