สป.ขุนหาญ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมชูนโยบาย “ชิงเก็บก่อน” เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 06:49 น.
สป.ขุนหาญ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมชูนโยบาย “ชิงเก็บก่อน” เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า
เมื่อเร็วๆนี้ นายรังสรรค์ ฉลาดเฉลียว หัวหน้างานสวนป่าขุนหาญ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้ปฏิบัติงาน

จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังไฟป่า โดยจัดชุดสายตรวจเฝ้าระวังไฟ จัดเตรียมยานพาหนะ อุปกรณ์ป้องกันไฟ รถบรรทุกน้ำ และซักซ้อมการติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุ พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันไฟป่าให้ชาวบ้านในพื้นที่ตามนโยบาย “ชิงเก็บก่อน” ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตัดวงจรไฟ โดยการชิงเก็บเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่นอกเขตป่าอนุรักษ์ นอกเขตป่าสงวน อาทิ เศษไม้ ปลายไม้ ใบไม้แห้ง ฯลฯ พร้อมนำไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ ณ สวนป่าขุนหาญ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ