เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ...

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 06:47 น.
เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ...
เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนส. ภัควลัญชณ์ ปัณณ์เลาหนุกูล ผู้แทน อ.อ.ป.

ส่งมอบขยะพลาสติกสะอาดที่ได้รับบริจาคจากประชาชน น้ำหนักรวม 85 กิโลกรัม บริเวณ อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ ให้กับหน่วยรถจัดเก็บพลาสติกภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เพื่อนำไปรีไซเคิลสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ผ้าไตร จีวร ถวายแด่พระสงฆ์ ต่อไป