"การใช้หัวใจครู บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเรียนรู้และความสุขให้กับผู้เรียน"

วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 09:44 น.
"การใช้หัวใจครู บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเรียนรู้และความสุขให้กับผู้เรียน"
ผลงานเรื่อง “ครูใหม่” รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู

ผลงานโดย :  มิดมี่โปรดักชั่น คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 

จากการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2564

ในหัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ติดตามชมผ่านทาง Youtube Channel khurusapha

https://youtu.be/vG7uAQQUq8I