กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานเสวนา “Land of Compromise : ครอบครัวไทย คุยกันได้”

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 16:40 น.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานเสวนา “Land of Compromise : ครอบครัวไทย คุยกันได้”
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานเสวนา “Land of Compromise : ครอบครัวไทย คุยกันได้” เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่ผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว