พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 11:50 น.
พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
เมื่อเร็วๆนี้นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ระหว่าง 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 3) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4) สโมสรซอนต้า ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) รวม 18 สโมสร 5) สโมสรซอนต้า Z Club และ Golden Z Club รวม 3 สโมสร และ 6) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งทูตเยาวชนซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จำนวน 6 โรงเรียน พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. และความสำคัญของการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี และเด็ก รวมถึงให้โอวาทแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานด้านการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก นอกจากนี้ เป็นประธานมอบรางวัล ZONTA Says NO Award 2020 และรางวัลครอบครัวและบุคคลตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องพินนาเคิล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ