ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020”

วันที่ 20 พ.ย. 2563 เวลา 21:30 น.
ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020”
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. “21 ปี ป.ป.ช. สร้างสังคมยุติธรรม รวมพลังคนไทย ไม่ทนทุจริต” ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการมอบรางวัล “NACC Awards 2020” ซึ่งประกอบด้วยรางวัลช่อสะอาด 3 สาขา ได้แก่ สาขารายการโทรทัศน์ สาขาโฆษณา สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จำนวน 26 รางวัล และรางวัลจากโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จำนวน 8 รางวัล โดยมีพลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานในงานด้วย

สำหรับรางวัลช่อสะอาด เป็นรางวัลที่มอบเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์สื่อ และร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์โฆษณา