อินโดรามา เวนเจอร์ส รับมอบขวด PET ใช้งานแล้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรีไซเคิลเป็นชุด PPE

วันที่ 19 พ.ย. 2563 เวลา 18:11 น.
อินโดรามา เวนเจอร์ส รับมอบขวด PET ใช้งานแล้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรีไซเคิลเป็นชุด PPE
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รับมอบขวดพลาสติก PET ใช้แล้วจำนวน 110 กิโลกรัม จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (กลาง) และตัวแทนจาก“โครงการ PR Caring เปลี่ยนขวดให้เป็นชุด PPE สู้วิกฤติ COVID-19”

ดำเนินการโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยไอวีแอลจะนำขวด PET ใช้แล้วดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงที่โรงงานของไอวีแอลในจังหวัดนครปฐมและระยองส่งต่อไปทอและตัดเย็บเป็นชุด PPE เพื่อนำไปมอบให้กับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ริเริ่มโดยเครือข่ายลดพลาสติก ร่วมกับทันตแพทยสภาและพันธมิตรอื่นๆ