รับสอนเด็กนักเรียนที่มุ่งศึกษาสู่ปริญญาด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วันที่ 20 พ.ย. 2563 เวลา 15:00 น.
รับสอนเด็กนักเรียนที่มุ่งศึกษาสู่ปริญญาด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
DR. GOBINATHAN DEVATHASAN, FRCP UK, FAAN USA, MD and MASTERS of MEDICINE Singapore ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และระบบประสาทที่เกษียณแล้ว เคยสอนและเป็นวิทยากรใน Singapore, Edinburgh UK, NSW Australia, and US Johns Hopkins 

รับสอนเด็กนักเรียนที่มุ่งศึกษาสู่ปริญญาด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญาตรีด้านอายุรศาสตร์ภายในและประสาทวิทยา มีอุปกรณ์การฝึกอบรมเพียบพร้อมสำหรับการศึกษา brain waves หรือ EEG, rapid magnetic stimulation, muscle with full ultrasound/dynamic gym, general ultrasound and ultrasound of heart, neck and brain vessels

สำหรับนักเรียนระดับต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสอนภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ราคาต่อรองและยืดหยุ่นได้ ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

สนใจติดต่อ

DR. GOBINATHAN DEVATHASAN โทร. 08 9195 0877  

คุณลีนา โกบินาธาน โทร. 08 2396 1555 Email: leena.nan@me.com