ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับครูโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา

วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:06 น.
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับครูโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา
เร็วๆนี้นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจในการทำงานของครูโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา

พร้อมรับฟังปัญหาของโรงเรียน จากผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ดร.ชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนมีปัญหานักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารมากกว่าภาษาไทย เนื่องจากพ่อและแม่ไม่สามารถพูดไทยได้ ทำให้มีผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 บวกกับนักเรียนส่วนใหญ่หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้ปกครองจะไม่มีกำลังในการส่งให้ศึกษาต่อ ทางโรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาด้วยวิธีการส่งเสริมงานด้านอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อใช้เป็นตัวเลือกหลังสำเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผม ร้านเบอเกอรี่ วิชาช่างยนต์ ช่างภาพ ศิลปะ ขนมไทย และอีกมากมาย