แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 12:02 น.
แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีแก่นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่