แสดงความยินดีปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 11:12 น.
แสดงความยินดีปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีแก่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่