มท.1 มอบนโยบาย "อย่าให้รั่ว อย่าให้กร่อย"

วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 13:33 น.
มท.1 มอบนโยบาย "อย่าให้รั่ว อย่าให้กร่อย"
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน. เข้าพบ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

มท.1 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นายกวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ คนใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณ กปน. ที่ช่วยบรรเทาความเดือดของประชาชนด้วยดีเสมอมา เช่น มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการลดน้ำสูญเสียและการขยายเขตให้บริการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญ แม้การดำเนินงานค่อนข้างมีอุปสรรค แต่ขอให้ กปน. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ