บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5 ส.

วันที่ 02 ก.ย. 2563 เวลา 20:03 น.
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5 ส.
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นำทีมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5ส. โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดวัด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ กวาดลานวัด  และทำความสะอาดพื้น  รวมถึงล้างห้องน้ำให้แก่วัดเสด็จ ตำบล คลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน