กกจ. เข้ม ต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:19 น.
กกจ. เข้ม ต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย
กรมการจัดหางานชี้แจงไม่เคยอนุญาตให้คนต่างด้าวทำอาชีพขายไอติม เพราะคนต่างด้าวไม่สามารถทำได้ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวอย่างเข้มงวด พบกระทำผิดดำเนินคดีทั้งนายจ้างและคนต่างด้าวทันที ไม่มีข้อยกเว้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่า พบแรงงานต่างด้าวขี่รถขายไอติม แย่งอาชีพคนไทย ทำให้คนไทยได้รับความเดือดร้อน ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้กรมการจัดหางานมิได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศของกรมการจัดหางาน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนมาก เช่น สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร อาทิ เขตห้วยขวาง เขตสุขุมวิท เป็นต้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากรถขายไอติมเป็นงานเร่ขายสินค้า ที่ห้ามคนต่างด้าวทำและเป็นการแย่งอาชีพคนไทย  ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 และหากนายจ้าง/สถานประกอบการจะจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน จะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าวของประเทศที่ไทยมี MOU ด้วยเท่านั้น คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

“ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้างต้องดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของชาติ  ความจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย พร้อมเร่งให้กรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กรมการจัดหางาน ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ จำนวน  367,343 คน ดำเนินคดี จำนวน 1,601 คน พบเป็นเมียนมามากสุด จำนวน 832 คน รองลงมาเป็นกัมพูชา 318 คน ลาว 301 คน เวียดนาม 43 คน และอื่นๆ 107 คน

เป็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ คือ งานขายของหน้าร้าน จำนวน 9,582 คน งานเร่ขายสินค้า 490  คน และงานอื่นๆ จำนวน 19,811 คน ได้แก่ คนงานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย งานนวดแผนไทย งานจำหน่ายอาหาร(คนต่างด้าวเป็นเจ้าของเอง) งานเสริมสวย คนงานบริการ งานก่ออิฐช่างไม้หรืองานก่อสร้างอื่น พนักงานรักษาความปลอดภัย ขับขี่ยานพาหนะ งานบริการนำเที่ยว งานรับใช้ในบ้าน งานทำหมวก งานกสิกรรม และได้เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าว คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน 1,948,500 บาท ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางไปแล้ว จำนวน 368 คน ”  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมการจัดหางานไม่เคย

ออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวในอาชีพขายไอติมแต่อย่างใด เพราะเป็นงานที่คนต่างด้าวไม่สามารถทำได้ นายสุชาติฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน