โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 20:40 น.
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท โดยมี วิเชียร เตชะไพบูลย์(ที่ 4 จากขวา), สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา), ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา), พิสิฐ กุศลาไสยานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย), โสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 3 จากซ้าย),ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (ขวาสุด), เกริด เคิร์ก สตีป (ที่ 2 จากซ้าย) และนรชิต สิงหเสนี (ซ้ายสุด) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

บทความแนะนำ